Oljemassasje/ Oil massage:

Alle behandlere er registrert selvstendig næringsdrivende og er fullt ansvarlig for å ta imot bestillinger fra kunder og gjennomføre disse.

All masseurs are registered as self-employed and are fully responsible for accepting bookings from customers and completing them.

NB! Priser for behandlinger inkluderer ikke inngang!

NB! Prices do not include entry!

Classical Full Body Oil Massage 60 min 800 kr Classical Back/ Shoulders Oil Massage 30 min 500 kr Classical Feet/ Legs Oil Massage 30 min 500 kr

Tamer tlf/sms +47 900 36 478 Liliana sms +47 96 75 17 92 Melissa sms +47 94 10 26 83

Hot Stone Massage 60 min kr 1000/ 80 min kr 1200 Face Spa 40 min kr 750 Lymph Drainage Massage 60 min kr 1000

Liliana sms +47 96 75 17 92

Sports massage, personalised

Tamer tlf/sms +47 900 36 478 Liliana sms +47 96 75 17 92