Medlemsvilkår/membership rules

MEDLEMSVILKÅR OG BETALINGSAVTALE HOS BERGEN HAMMAM

Som medlem får du tilgang til Bergen Hammam alle dager, såfremt der ikke er privatselskaper bestilt. Du vil få tilgang til en egen bookingkalender via Google Calendar som skal brukes for hver inngang, der vil du også kunne se når der er privatfester, behandlingspersonale og/eller andres innganger.
Denne kalenderen, samt dets informasjon, skal ikke under noen tilfelle deles med utenforstående.

Du må ha kjøpt og betalt ditt medlemskap og fått opplæring I bruk før du får tilgang til kalenderen og stedet.

NÅR DU ER MEDLEM FORPLIKTER DU DEG TIL:

Holde utstyr og lokalet I best mulig stand
Rydde etter deg
Ikke nyte medbrakt alkohol, rusmidler, mat (dette kan ved avtale tillates ved private selskap)
Bruke dekkende bekledning som sømmer seg arealet. På egne damedager er dette valgfritt.
Holde god hygiene
Ikke under noen omstendigheter slippe andre inn I Bergen Hammam. (Dette medfører et tilleggsgebyr på 3000kr og medlemsavtalen kan opphøres ved umiddelbar virkning.)
Opphold skjer til enhver tid på eget ansvar
Vis hensyn ved mobilbruk. Det er lov å ta en hammamselfie, men det er ikke sikkert at andre vil bli med på bildet uten å bli spurt. Ha mobilen på lydløs under oppholdet, og hold mobilsamtaler til et minimum.


SER DU NOEN SOM TRENGER ASSISTANSE – HJELP VEDKOMMENDE

ANNEN VIKTIG INFORMASJON

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person.
Bagger, jakker og andre eiendeler skal ikke tas med rundt I hammamen. Benytt låsbare skap. Skapene er for alle medlemmer, så tøm skapet før du drar fra stedet.
Låste skap vil bli åpnet ved dagens slutt og innholdet I skapet oppbevares kun kort tid.

Bergen Hammam er ikke ansvarlig for eiendeler som oppbevares I skapene.

Bergen Hammam har rett til å slette medlemskapet med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder avtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet: brudd på betaling, eller brudd på sikkerhets -eller trivselsregler.