Hammambehandlinger/ Hammam treatments

Alle behandlere er registrert selvstendig næringsdrivende og er fullt ansvarlig for å ta imot bestillinger fra kunder og gjennomføre disse.

All masseurs are registered as self-employed and are fully responsible for accepting bookings from customers and completing them.

NB! Priser for behandlinger inkluderer ikke inngang!

NB! Prices do not include entry

Hammam Full Body Scrub 250 kr:

Tamer tlf/sms +47 900 36 478 Liliana sms +47 96 75 17 92 Melissa sms +47 94 10 26 83

Hammam body scrub and massage 500 kr:

Tamer tlf/sms +47 900 36 478 Melissa sms +47 94 10 26 83

Hammam body scrub, massage and stretch 800 kr:

Tamer tlf/sms +47 900 36 478

Hammam body scrub, massage and intense stretch 1050 kr:

Tamer tlf/sms +47 900 36 478