Betaling/payment

Vipps: #92316 European Yoga Navn + medlemskap/avtale Name+ membership/package

Kontonr 0539.52.03667, European Yoga

PAYPAL: https://www.paypal.com/paypalme/my/profile Bergen Hammam/info@hammam.no

NB! Alle andre tjenester direkte med behandler/ all other services directly with service provider

INNMELDING/ SIGN UP HER/HERE: