Velkommen til Bergens eneste offentlige badehus.

Welcome to Bergen’s public bathhouse

Inngang/entrance: 250Kr/dag(day pass), 1900Kr/år (2020 year pass)