Jeg har lest, forstått og samtykker i:

å følge Bergen Hammams retningslinjer for bruk av området og dets tjenester.
Behandlinger, tjenester og bruk av Bergen Hammam er kun ment for generelle formål og er ikke ment å være en erstatning for profesjonell medisinsk behandling for enhver tilstand, medisinsk eller på annen måte, som gjestene måtte ha.
Gjestene vil ikke kunne holde Bergen Hammam, dets holdingselskap,
tilknyttede selskaper, representanter, ansatte og leverandører ansvarlig (krav, utgifter, skader og tap, herunder juridiske avgifter (på erstatningsgrunnlag) for skader som oppstår i forbindelse med behandlinger, tjenester og / eller bruk av anlegg.
For enhver gjest som har høyt blodtrykk, hjertesykdom, er gravid eller andre medisinske komplikasjoner anbefales å konsultere sin lege før de registrerer seg for eventuelle tjenester.

I agree to:
follow Bergen Hammam’s guidelines for use of the site and its services. Treatments, services and use of Bergen Hammam is for general purposes only and is not intended to be a substitute for professional medical treatment for any condition, medical or otherwise, that guests may require. Guests will not be able to keep Bergen Hammam, its holding company, affiliates, representatives, employees and suppliers responsible (claims, expenses, damages and losses, including legal fees (on the basis of compensation) for damages arising from the processing, services and / or use of facilities.

For any guest who has high blood pressure, heart disease, pregnant or
other medical complications, it is advisable to consult their physician
before registering for any services.